Karaciğer Nakli - Organ Nakli - Medical Park

Karaciğer Nakli

Vücudun en büyük ve en önemli organı olan karaciğerin birbirinden önemli birçok hayati fonksiyonu bulunmaktadır. Birçok işlevi olan karaciğerin en öenmli dört fonksiyonu;

1) Besinlerle aldığımız gıdalardan vücut için gerekli olan maddelerin seçilerek depolanması ve normal yaşamsal döngünün sağlanabilmesi için gerekli olan proteinlerin yapımı
2) Gıdaların sindirilebilmesi için gerekli olan safra asidinin yapımı ve sindirim sistemine verilmesi
3) Vücutta diğer sistemler tarafından yapılan zararlı maddelerin temizlenmesi
4) Enfeksiyona karşı savaşta ve vücudumuzun herhangi bir yerinde meydana gelen kanamaların durdurulmasını için gerekli faktörlerin yapımı

Kadavra Vericili Karaciğer Nakli

Kadavradan karaciğer nakli kavramı, hayatını kaybetmiş bir bireyden alınan organın nakledilmesi işlemidir. Organ nakli sayısının artırılmasında ilk hedef kadavradan yapılan organ nakli sayısını arttırmak olmalıdır. Kadavranın tanımlanması, bakımı, aile görüşmesi ve organ alımı acil serviste başlayıp ameliyathanede biten iyi bir organizasyon işidir. Bu anlamda, organ nakli koordinatörleri hem toplumun organ bağışı konusunda eğitimi, hem de aile ile görüşme ve organın bağışlanması konularında anahtar role sahiptir.

Karaciğer Nakli ve Bekleme Listesi

Günümüzde, hemen hemen tüm ülkelerde artan karaciğer yetmezliği hasta sayısını karşılayacak oranda kadavradan organ bulunamamaktadır. Ülkemiz kadavradan organ temininde ne yazık ki son sıralarda bulunmaktadır. 2009 yılı verilerine göre yaklaşık 5.000 civarında karaciğer hastası bulunmaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama 200-250 kadavra vericili ve 300-350 canlı vericili karaciğer nakli gerçekleşmektedir. Bu nakil bekleyenlerin ortalama %8-10′unun her yıl hayatını kaybedeceği düşünülürse olayın vehameti daha da ortaya çıkmaktadır.

Karaciğer Nakli

Alıcının seçimi

Her organ nakli merkezi kadavradan karaciğer nakli yapılacak alıcı adaylarının belirlenmesinde adaletli bir seçim puanlaması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Kan temini

Karaciğer nakillerindeki en büyük diğer sorun ise ameliyat sırasındaki kan teminidir. Kızılay yaptığı büyük organizasyon ve konuya verdiği önem nedeni ile bu konuda en büyük destekçimiz olmasına rağmen ramazan, bayram vb. özel durumlarda maalesef kan bulmakta büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Her bekleme listesine giren hastanın kendi kan grubundan 30-40 kişilik bir kan listesi yapması gereklidir. Organ bulunduğu zaman bir kişi hastayı son tetkikleri için hastaneye getirirken, diğer hasta yakınları listedeki vericileri arayıp en kısa sürede hastaneye gelmelerini sağlamalıdır. Özellikle karaciğer nakillerinde kullanılan trobmosit numunesinin hazırlığı 3-4 saat sürmektedir.

Canlı Vericili Karaciğer Nakli

Canlı vericili karaciğer nakli, canlı vericiden alınan karaciğerin bir parçasının (canlı verici için geride yeterli miktarda karaciğer kalması şartı ile) alıcıya yerleştirmesini içeren kompleks cerrahi girişimdir. Ulusal bekleme listesinde son dönem karaciğer yetmezliği tanısı konularak karaciğer nakli olmayı bekleyen binlerce hasta bulunmaktadır. Ne yazık ki tüm hastalara yetecek kadar organ bulunamamaktadır. Bekleme listesindeki hastaların yaklaşık %50′si organ nakli beklerken hayatını kaybetmekte ve listeye her gün yeni hastalar eklenmektedir. Canlı vericiler ile organ sıkıntısı ve ölüm oranları azaltılabilir.

Canlı Vericili Karaciğer Naklinin Avantajları

1) Kısa bekleme süresi
Bekleme listesinde hasta kaybını azaltılır ve alıcının en uygun şartlarda ameliyata girmesi için uygun koşulların sağlanabilmesine olanak verir.
2) En uygun organın nakil edilmesine olanak verir
3) Cerrahi prosedürlerin uygun şartlarda yapılabilmesine ve nakilin başarı oranı en üst sınırda tutulmasına imkan sağlar