Organ Nakli - Organ Nakli - Medical Park

Organ Nakli

Organ Nakli

Organ nakli organ yetmezliği olan hastalara uygulanan cerrahi bir işlemdir. Beden için gerekli görevlerini yapamayan organın yerine aynı organın beyin ölümü gelişen kişilerden yapılan bağış (kadavra) ya da canlıdan yapılan bağışla alınarak hasta olan kişiye nakledilmesidir.

Nakil Yapılan Organlar

Ülkemizde sıklık sırasına göre; böbrek, karaciğer, kalp,pankreas,ince barsak ve akciğer nakli yapılmaktadır.

Hangi Durumlarda Organ Nakli Mutlaka Yapılmalıdır?

Her organ için durum farklıdır. Örneğin karaciğer sirozunda yani karaciğerin işlevini yitirdiği ya da tamamen yitirmeye yüz tuttuğu durumlarda kesinlikle karaciğer nakli gerekir. Karaciğer naklinin en ağırlıklı nedeni olan sirozun Türkiye’de en sık gördüğümüz nedeni Hepatit B enfeksiyonlarıdır. Bunun dışında özellikle erişkin dönemde Hepatit C’ye ve yüksek oranda alkol tüketimine bağlı olarak sirozlar gelişebilir. Çocuklardaki karaciğer naklini zorunlu kılan en büyük nedense safra yollarının yeterince gelişememesi durumudur. Yine birçok kalıtımsal hastalık nedeniyle de karaciğer nakli gerekebilir.

Böbrek için ilke olarak her iki böbreğin fonksiyonlarının %10’un, %20’nin altına indiği zaman böbrek nakli tedavilerinden biri gündeme gelir. Diyaliz de bu tedavi seçeneklerinden birisidir.

Böbrek naklinde kan grubu uyumu yeterli midir?

Evet. Böbrek nakillerinde kan grubu uyumu yeterlidir. Onun da bazı istisnaları vardır. Örneğin tüm organ nakillerinde eğer hasta AB grubundaysa her gruptan organ alabilir, eğer verici 0 grubuysa da her gruba organ bağışlayabilir.

Organ Naklinin Başarılı Olabilmesi İçin Neler Gereklidir?

Bir naklin başarılı olmasında bir çok etken vardır:

1- Ekibin tecrübe, deneyim ve bilgisi: En önemlisidir. Ekip ne zamandır nakil yapıyor, kaç nakil yapmış, başarısı nedir? Bütün bu soruları hastaların sormasında fayda vardır.
2- Hastane koşulları: Hastanenin fiziki ve tıbbı koşulları operasyonun başarısında oldukça etkilidir.
3- Yakın takip: Hastaların takiplerinin belli aralıklarla mutlaka yapılması, kontrole gelmeyen hastaların sorgulanması ve araştırılması gerekmektedir.
4- Naklin ek organ hasarı olmadan yapılması,
5- Hazırlıkların çok iyi yapılması,
6- Kesinlikle sigara içmemesi gerekmektedir.

Organ Nakli İçin Hasta Kaç Gün Hastanede Kalır?

Biz Medical Park Antalya Hastanesi olarak vericiler için yaklaşık 50 civarında test yaparız. Hastanemizde donanımın gelişmiş ve hastanenin organ nakli konseptine uygun olarak tasarlanmış olması sayesinde iki günde bitirebiliyoruz. Böbrek nakli için gelen alıcı ve verici adayları eğer bir sorun yoksa geldikleri günden sonraki üçüncü gün ameliyat olabilirler. Verici 5. gün taburcu olabilir. Alıcı da 7. günü taburcu olabilir. Bu kadar süratli işleyen bir sistemimiz var. Ekip olarak haftada ortalama 10-12 arasında böbrek nakli yapıyoruz.

Kadavradan Nakil ve Canlıdan Nakil

Yapılan bilimsel çalışmalara göre canlı donörden yapılan nakillerin sonuçları kadavradan yapılan nakillerin sonuçlarına göre daha iyidir. Bunun nedeni beyin ölümü geliştikten sonra vücuttaki birçok hücre ve mekanizma çalışmaya başlar. Ayrıca kadavradan yapılan nakillerde organı çıkarttıktan sonra belli bir süre dışında buzun içinde tutmanız gerekir. Ama canlıdan yapılan nakillerde bunların hiç biri söz konusu değildir. Bir odada verici ameliyata alınır, bir odada alıcı ameliyata alınır, vericiden organ çıkar çıkmaz alıcıya takılır. Aradaki buzda tutma süresi ortadan kalkar. O nedenle birçok çalışmada gösterilmiştir ki, canlı vericili sonuçlar daha iyidir.

Organ Nakli ve Psikolojik Durum

Geçmişte psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalar organ nakli konusunda daha hassastırlar. Nakille ilgili beklentiler genellikle çok yüksektir ve hasta organ naklinin olası sonuçlarını tam olarak anlayamamış olabilir. Bu gibi durumlarda süreçle ilgili memnuniyetsizlik daha belirgin olmaktadır. Bu nedenle her hastanın nakil öncesinde yeteri derecede bilgilendirilmiş olması ve nakil sonrası süreçle ilgili gerçekçi beklentilerinin olması; hastanın ileri dönemde şiddetli bir anksiyete sorunu yaşamaması açısından önemlidir.

Nakledilen Organ Ne Kadar Süre Sağlıklı Çalışır?

İstatistiklere göre canlı vericili nakillerde bir böbreğin yarı ömrü 21 yıldır. Yani takılan böbreklerin yarısı 21 yıl sonra dahi çalışıyor durumda olur. Zaten organ nakillerinden sonra ölümlerin asıl nedenleri kalp hastalıkları, tansiyon hastalıkları ve diğer hastalıklardır. Yani organ yetmezliğine bağlı hastalıklar değildir.

Medical Park Organ Nakli Merkezi ve Yurtdışı Hastaları

Yurt dışından gelen çok hastamız var. Bizim ekibimiz ve dolayısıyla Medical Park Antalya Hastanesi, böbrek nakli alanında tanınan bir merkezdir. Bize şu ana kadar 10 değişik ülkeden hastalar geldi. Fransa, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Kazakistan gibi pek çok ülkeden hastamız var.

Böbrek Nakli Karaciğer Nakli Pankreas Nakli